Saturday, 10 March 2012

: જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી ,

: જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી ,: * દરરોજ ૧૦ થી ૩૦ મિનિટ ચાલવા જાઓ   અને હા ,  ચાલતી વખતે ચહેરા પર હળવું સ્મિત હોય   તો ઉત્તમ! * દરરોજ ...

No comments:

Post a Comment